Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 is elke vrijgevestigde ggz aanbieder verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. In dat statuut wordt beschreven aan welke kwaliteitseisen de praktijk voldoet. Het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk vindt u hier.