Gesprekken

In de eerste gesprekken zal de psycholoog proberen zich een duidelijk en compleet beeld te vormen van uw klachten. Nagegaan wordt hoe lang de klachten bestaan, in hoeverre ze het dagelijks leven beïnvloeden en hoe u ermee omgaat. Ook wordt soms ingegaan op uw voorgeschiedenis. We maken hierbij zo nodig gebruik van vragenlijsten. Een beperkt aantal gesprekken kan al genoeg zijn om een vastgelopen situatie te doorbreken.

Nadere informatie over de werkwijze staat ook in het kwaliteitsstatuut van de praktijk.