Doel, opbouw en vorm van de behandeling

Doel

De behandeling is gericht op uw huidige klachten. We kijken echter ook breder. Niet enkel uw klachten zijn belangrijk, maar ook uw doelen en uw omstandigheden, inclusief de dingen in uw leven die wél goed gaan. Het doel van de behandeling is dat u weer voldoende vertrouwen krijgt in uw eigen kracht, zodat u zo snel mogelijk zelfstandig verder kunt. Behandelingen zijn ook kortdurend: We lopen een stukje samen op, maar zodra dat kan vervolgt u weer uw eigen weg.

Het eerste gesprek – de intake

Tijdens het eerste gesprek bespreken we wat uw klachten én wat uw doelen zijn. Als we helder in beeld hebben waar u aan wilt werken, kijken we naar de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de behandelmethode die het beste bij u past. We hebben het ook over de te verwachten duur van de behandeling en zo nodig stellen we dat later bij.
We bespreken ook de vorm van de behandeling. In mijn praktijk is die altijd individueel. Dat is omdat het bij groepsbehandelingen op Texel moeilijk is om de privacy van de deelnemers te waarborgen. Toch kan een groepsbehandeling voor sommige cliënten een goede en aantrekkelijke oplossing zijn. Mocht dat voor u gelden, dan kan ik u verwijzen naar een praktijk aan de overkant die wel groepsbehandelingen aanbiedt. Een ander vormaspect is of de gesprekken op de praktijk plaats vinden of online via een beveiligde beeldbelverbinding. Mijn streven is om elkaar zo mogelijk in elk geval één keer op de praktijk te zien, maar hoe we verder gaan hangt af van uw voorkeuren.
 
 
Een goede match
 
Het eerste gesprek is vaak ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat het zorgaanbod van mijn praktijk toch niet bij u past. U heeft bijvoorbeeld klachten die ik niet goed kan behandelen of er is niet voldoende ‘klik’ tussen ons. Een goede match is heel belangrijk. Daarom vraag ik aan het einde van het eerste gesprek of u ervoor voelt een nieuwe afspraak te maken en bespreken we in het begin van de tweede sessie hoe u het eerste gesprek en de match tussen ons hebt ervaren.  Hebt u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreken we de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, bespreken we dit.
 
 
Behandelplan en behandeling
 
Een behandeling bestaat uit een beperkt aantal gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten. In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen (zie hier voor nadere informatie over behandelmethoden). We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen. U krijgt informatie en (eventueel e-health-) opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kunt, zodat u ook tussen de gesprekken door blijft werken aan uw behandeldoelen. In het volgende gesprek krijgt u dan feedback op de opdrachten.
 
 
Betrokken omgeving
 
Wilt u een naaste (partner, familie, vriend, vriendin) meenemen naar een gesprek? Dat kan. We bespreken dat dan van tevoren en nodigen hem of haar uit voor een volgend gesprek. Vaak zal ik deze mogelijkheid ook zelf aan u voorleggen. Voor informatie, tips, inspiratie en steun kunnen naasten ook veel hebben aan de informatie op deze site.
 
 
Evaluatiemomenten
 
Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling zinvol? Soms gebruiken we daarvoor korte lijsten met vragen over uw klachten en uw ervaringen. Uiteraard ga ik zorgvuldig om met uw gegevens, u leest hierover meer in de privacyverklaring van de praktijk.
 
 
Afronding en nazorg
 
Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen of wanneer zwaardere zorg nodig is. In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. We gaan na of u het ‘recept’ kent voor wat te doen als de klachten terugkomen. Ook krijgt u toegang tot een e-health terugvalmodule en houdt u toegang tot de eerder gebruikte e-health modules.