Werkwijze coaching

Een coachingstraject begint met een intake waarin we kennismaken en waarin we de doelen van deze gezamenlijke zoektocht verhelderen en vaststellen. Ook bekijken we de haalbaarheid van uw doelen. Ik werk vanuit het oplossingsgerichte coachingsmodel. Dat wil zeggen, we onderzoeken niet zozeer de problemen, maar we kijken vooral naar hoe uw leven er uit ziet als u die problemen niet hebt. Daar werken we dan stapsgewijs naar toe. Ook gebruik ik andere psychologische invalshoeken, met name de positieve psychologie (die onderzoekt wat mensen gelukkig maakt) en de cognitieve gedragspsychologie (die gaat over rationeel denken en handelen). En soms is een EMDR-behandeling nuttig om het gevoel van eigenwaarde te versterken.

We spreken meestal eens in de twee à drie weken af, zodat u tussen de gesprekken door tijd hebt om huiswerkopdrachten te doen. Deze afspraken maken we zo dat ze goed in uw leven passen. Coaching hoeft niet lang te duren: soms bent u met drie gesprekken al op de goede weg en vaak zijn vijf tot acht gesprekken voldoende. Sommige mensen vinden het ook prettig om regelmatig, bijvoorbeeld eens in de maand, een gesprek te hebben.