Vergoede en niet-vergoede zorg

De behandeling van bepaalde psychische aandoeningen wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De minister heeft een lijst opgesteld met aandoeningen waarvan de behandeling wordt vergoed. Voorbeelden zijn depressie, angststoornis en posttraumatische stress-stoornis, maar bijvoorbeeld relatie- en werkproblemen staan niet op deze lijst. Om voor een vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Of er sprake is van vergoede GB-GGZ zorg wordt bepaald door de huisarts en de psycholoog samen. De huisarts stelt een voorlopige diagnose en verwijst u op grond daarvan naar de psycholoog. Die zal eerst een intake met u doen. De intake bestaat uit één of twee gesprekken en soms zult u één of meer vragenlijsten krijgen om te beantwoorden. De intake wordt in elk geval vergoed, ongeacht de uiteindelijke diagnose.

Als uw klachten vallen onder de vergoede zorg dan wordt de behandeling door de verzekering vergoed. De praktijk heeft via de regionale organisatie Vicino Noord-Holland-Noord contracten met alle verzekeraars.

Let op! De behandeling kan wel ten koste gaan van uw eigen risico. In 2022 bedraagt het eigen risico € 385 (of hoger als u dat zo hebt afgesproken met uw zorgverzekeraar). Indien uw behandeling begint in 2022 maar nog doorloopt in 2023, dan wordt zowel het eigen risico van 2022 als dat van 2023 aangesproken.

Als er geen sprake is van een diagnose die recht geeft op uit het basispakket vergoede GB-GGZ zorg, komt u mogelijk in aanmerking voor niet vergoede zorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij mijn praktijk. Voorbeelden zijn problemen rond een echtscheiding en moeilijkheden op uw werk of met uw studie. Soms wordt de behandeling van dergelijke klachten overigens wel vergoed vanuit een aanvullend pakket in uw zorgverzekering. Bij problemen op het werk draagt de werkgever soms ook bij aan de kosten. In dat geval maken we vooraf een offerte die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan uw werkgever of uitkerende instantie. Is dat allemaal niet het geval dan zult u de behandeling zelf moeten betalen. Informatie over de kosten staat onder tarieven psychologische hulp.