Tarieven psychologische hulp

De tarieven die aan verzekeraars in rekening worden gebracht vindt u onderaan deze pagina. Het tarief voor de behandeling van aandoeningen die niet zijn opgenomen in het basispakket (niet verzekerde zorg of OVP) en voor degenen die hun behandeling zelf betalen, staat hieronder. Dit tarief geldt per consult van 60 minuten (45 minuten gesprek en 15 minuten verslaglegging en administratie):

Individueel consult € 90

Verder kunnen voor niet tijdig (minimaal 24u van te voren) afgezegde afspraken ‘no show’ tarieven in rekening worden gebracht. Voor de eerste keer is dat € 25, daarna € 40.

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dat houdt in dat uw behandeling per consult met de verzekeraar wordt afgerekend en niet meer pas na afronding van de hele behandeling zoals in voorgaande jaren het geval was. Voor mijn praktijk zijn twee typen consult van belang, namelijk een diagnostiekconsult en een behandelconsult. Hieronder worden binnenkort de tarieven voor beide typen consulten vermeld die maximaal aan zorgverzekeraars in rekening kunnen worden gebracht. Deze maxima zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven die uiteindelijk aan uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht kunnen door afspraken met de verzekeraar overigens lager uitvallen. Omdat de onderhandelingen over de tarieven momenteel nog gaande zijn, kunnen hier nu nog geen bedragen worden genoemd. Kijkt u daarom later nog eens opnieuw.

Type consult Bedrag
diagnostiek
behandeling