Samenwerking

De praktijk werkt samen met de Texelse huisartsenpraktijken, met de aan verschillende huisartsenpraktijken verbonden praktijkondersteuners-GGZ, met fysiotherapeuten en met collega-psychologen en psychotherapeuten uit de gespecialiseerde GGZ. (Zie paragraaf 5b van het kwaliteitsstatuut voor nadere details over deze samenwerking).

De samenwerking met huisartsen en de praktijkondersteuner-GGZ houdt in dat er op momenten dat u als cliënt en ik als behandelaar dat zinvol vinden overleg met hen is. Dat overleg kan gaan over de diagnose of over de afstemming van de behandeling op een eventuele behandeling door de huisarts, bijvoorbeeld met medicijnen. Of ik overleg met uw huisarts over doorverwijzing naar de gespecialiseerde GGZ. Verder overleg ik periodiek met een aantal Texelse huisartsen over de voortgang van de behandeling van bij hun praktijk ingeschreven cliënten.  Belangrijk is dat in al deze overleggen uw persoonlijke informatie enkel en alleen wordt uitgewisseld indien u daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Tenslotte heb ik regelmatig collegiaal overleg in intervisieverband met collega-psychologen. In dat overleg wordt echter geen persoonlijke informatie over cliënten uitgewisseld.