Privacyverklaring

De praktijk gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De werkwijze staat nader beschreven in een volgens de wet AVG verplicht privacy statement.