Klachtenregeling

Ik werk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), waarin de beroepsregels zijn vastgelegd. Hierin zijn onder andere de wetenschappelijke fundering, de openheid van handelen, het beroepsgeheim en een klachtenprocedure geregeld. Mocht u een klacht hebben dan kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Misschien weet ik helemaal niet dat u ontevreden bent en misschien is er sprake van een misverstand dat in een gesprek is op te lossen.

Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot de klachtenregeling of klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging, de L.V.V.P.  Verder vallen gezondheidszorgpsychologen ook onder het tuchtrecht van de Wet BIG. Dit betekent dat u uw klacht ook in kunt dienen bij een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. (Zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl voor nadere informatie).