Klachten, stoornissen en behandeling

In de praktijk behandel ik de volgende klachten en stoornissen: depressie, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis, aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problemen en zingevingsproblematiek. Daarnaast is een speciaal aandachtsgebied de problematiek van het ouder worden. Van sommige van deze klachten en stoornissen wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar, maar van andere niet. Zie daarvoor onder Vergoedingen.

Voor sommige van deze klachten en stoornissen bestaan officiële GGZ zorgstandaarden. In dat geval is de behandeling in mijn praktijk gebaseerd op die standaarden. Verderop op deze pagina vindt u nadere informatie over de in de praktijk behandelde klachten en stoornissen en over de gebruikte behandelmethoden.

Bij sommige stoornissen (bijvoorbeeld ADD/ADHD; alcohol- of drugsafhankelijkheid; psychotische stoornissen en ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid) kan ik u in mijn praktijk niet goed genoeg helpen. U krijgt dan een verwijzing naar een andere praktijk of instelling. Verder is de voertaal tijdens de behandeling Nederlands, Duits of Engels. Het is belangrijk dat we elkaar goed begrijpen, dus wanneer u geen van deze talen spreekt kan ik u helaas niet behandelen.

Twijfelt u of u bij mijn praktijk aan het goede adres bent? Neem dan vooral contact op om te overleggen. Mocht in het eerste gesprek of later in de behandeling blijken dat uw klachten te zwaar of te complex zijn, dan overleggen we in samenspraak met uw huisarts over een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ.

Depressie

Als u zich over langere tijd somber voelt en nergens zin in hebt kan het zijn dat u een depressie heeft. Meer informatie over depressie vindt u hier en hier. Bij de behandeling van depressie hanteer ik cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke therapie.

Angststoornissen

Als u last hebt van heftige gevoelens van angst zonder dat u echt in een gevaarlijke situatie verkeert, kan het zijn dat er sprake is van een angststoornis. Nadere informatie over deze stoornissen vindt u hier. De behandeling van angststoornissen in mijn praktijk is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie of EMDR.

Posttraumatische stressstoornis

Bij een posttraumatische stressstoornis komen nare ervaringen uit het verleden steeds terug in uw gedachten en dromen. Zo’n stoornis is goed te behandelen met EMDR.

Aanpassingsstoornissen

Soms geven gebeurtenissen als een relatiebreuk, ziekte, verlies van werk, of overlijden van een dierbare, veel spanning en lukt het niet goed daarmee om te gaan. Daardoor ontstaan er klachten als vermoeidheid, prikkelbaarheid, piekeren, slaapproblemen, en concentratie- en geheugenproblemen. Deze zogenaamde aanpassingsstoornissen, ook wel aangeduid als overspannenheid, worden in mijn praktijk behandeld met oplossingsgerichte therapie of cognitieve gedragstherapie.

Werkgerelateerde problemen: overbelasting en burn-out

Overbelasting en burn-out zijn veel voorkomende problemen in deze tijd waarin alles beter lijkt te moeten en een vaste baan niet meer vanzelfsprekend is. Ook in de combinatie werk en gezin kun je gemakkelijk overbelast raken. Bij de behandeling van deze problemen baseer ik mij, onder andere, op de zogenaamde generieke module Arbeid als medicijn. Verder is de behandeling gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Zingevingsproblematiek

Soms is het leven zo druk en gaat het zo snel, dat je nauwelijks aan bezinning toekomt en uiteindelijk kun je de betekenis van je leven niet meer zien. Het gaat dan vaak om “trage vragen”, dat wil zeggen vragen die verbonden zijn met ervaringen van eindigheid, oncontroleerbaarheid en onmacht. Dit noemen we zingevingsproblematiek. Deze problemen worden in mijn praktijk behandeld met de Method of Levels en met gesprekken waarin u inzicht verwerft in de waarden die in uw leven in het algemeen, en in uw huidige levensfase in het bijzonder, speciaal van belang zijn.

Problematiek van het ouder worden

Tijdens ons leven doorlopen we verschillende fasen en elke levensfase stelt ons voor eigen vragen en uitdagingen. Het ouder worden is daarin een speciale fase, omdat daar veel veranderingen tegelijk op kunnen treden, zoals het uit huis gaan van de kinderen, pensionering, soms ziekte en verlies van levenspartner en de confrontatie met lichamelijke achteruitgang en eindigheid. Alles bij elkaar kan dit leiden tot levensfaseproblematiek. Deze problemen behandel ik met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en inzichtgevende gesprekken (zie bij zingevingsproblematiek).