Cliëntervaringen

Na afloop van de behandeling vraag ik cliënten een vragenlijst (genaamd  Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg ambulant of CQi) in te vullen over hun ervaringen. Dat levert twee cijfers op. Het eerste cijfer zegt iets over hoe cliënten verschillende aspecten van de behandeling (bejegening, bereikbaarheid, samen beslissen, mogelijkheid familie te betrekken en uitvoering behandeling) hebben ervaren. Dat cijfer wordt uitgedrukt op een schaal van 1 (laagste score) tot 5 (hoogste score). Op 30 januari 2019 was de gemiddelde score van mijn praktijk 4,5.

Het tweede cijfer is een schoolcijfer van 0-10 dat uitdrukt hoe cliënten de kwaliteit van de behandeling in het algemeen hebben ervaren. Het gemiddelde cijfer over 2018 was voor mijn praktijk 8,7.

Ik ben uiteraard blij met deze hoge waarderingen, maar belangrijker is dat de ervaringen van cliënten mij in staat stellen om  voortdurend te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Sinds kort kunt u uw ervaringen ook delen met elke belangstellende door de praktijk te waarderen op de site van Zorgkaart Nederland.