Cliëntervaringen

Na afloop van de behandeling vraag ik cliënten een vragenlijst (genaamd  Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg ambulant of CQi) in te vullen over hun ervaringen. Dat levert twee typen scores op. Het eerste type zegt iets over hoe cliënten de verschillende aspecten van de behandeling (onder andere bejegening,  samen beslissen en de uitvoering van de behandeling) hebben ervaren. Deze scores worden uitgedrukt op een schaal van 1 (laagste score) tot 5 (hoogste score). Op 10 januari 2020 zijn de gemiddelde scores van mijn praktijk over de periode januari – november van  het jaar 2019 berekend. In die periode is de CQi door 36 cliënten ingevuld. Voor het aspect bejegening van de cliënt was de gemiddelde score 4.9, voor samen beslissen 4.6 en voor uitvoering behandeling 4.7.

Het tweede type score is een rapportcijfer van 0-10 dat uitdrukt hoe cliënten de kwaliteit van de behandeling in het algemeen hebben ervaren. Het gemiddelde cijfer over de periode januari – november 2019 was voor mijn praktijk 9.0.

Ik ben uiteraard blij met deze hoge waarderingen, maar belangrijker is dat de ervaringen van cliënten mij in staat stellen om  voortdurend te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. U kunt uw ervaringen ook delen met elke belangstellende door de praktijk te waarderen op de site van Zorgkaart Nederland.