Cliëntervaringen

Na afloop van de behandeling vraag ik cliënten een vragenlijst (genaamd  Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg ambulant of CQi) in te vullen over hun ervaringen. Dat levert twee typen scores op.

Het eerste type zegt iets over hoe cliënten verschillende aspecten van de behandeling hebben ervaren. Deze scores worden uitgedrukt op een schaal van 1 (laagste score) tot 5 (hoogste score). In 2021 is de CQi door 40 cliënten ingevuld. Voor de aspecten bejegening van de cliënt,  samen beslissen en uitvoering behandeling waren de gemiddelde scores respectievelijk 4,9; 4,8 en 4,6.

Het tweede type score is een rapportcijfer van 0-10 dat uitdrukt hoe cliënten de kwaliteit van de behandeling in het algemeen hebben ervaren. Het gemiddelde cijfer over 2021 was voor mijn praktijk 9,0.

Uiteraard ben ik blij met deze hoge waarderingen, maar belangrijker is dat de ervaringen van cliënten mij in staat stellen om voortdurend te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. U kunt uw ervaringen ook delen met elke belangstellende door de praktijk te waarderen op de site van Zorgkaart Nederland.