E-health

Vaak wordt de behandeling ondersteund met e-Health, dat wil zeggen met een online behandelprogramma via internet. De praktijk maakt daarvoor gebruik van het platform Therapieland. Al bij de telefonische aanmelding krijgt u via dit platform een wachtlijstprogramma aangeboden. Als de behandeling eenmaal is begonnen zijn er programma’s beschikbaar voor alle soorten stoornissen en klachten die in de praktijk worden behandeld. Als behandelaar stuur ik u per mail een uitnodiging om mee te doen met een bepaald programma. Zo’n programma geeft uitleg over uw klachten en verder maakt u opdrachten en bekijkt u korte filmpjes. Als behandelaar kan ik meekijken met het verloop van de behandeling zodat we in de gesprekken kunnen aansluiten bij de vorderingen die u in het programma maakt. Een andere internetbron waar ik soms cliënten naar verwijs ter ondersteuning van een behandeling is de site Behandelhulp. Die site bevat veel nuttige informatie over een groot aantal klachten en stoornissen.

Het voordeel van e-Health is dat u de informatie altijd weer kunt opzoeken, zodat die beter blijft hangen. Verder bepaalt u zelf waar en wanneer u er mee aan de slag gaat en hebt u zo zelf de regie over de behandeling. U draagt er zo zelf aan bij dat u zich weer beter gaat voelen en dat geeft zelfvertrouwen. Ook als de behandeling is afgerond kunt u het programma blijven gebruiken. Er bestaan overigens ook goede zelfhulp e-Health programma’s waar u zelfstandig en zonder dat er een verwijzing van een arts of psycholoog voor nodig is, aan kunt deelnemen. Vaak zijn daar wel enige kosten aan verbonden. Op deze site staan voorbeelden van dergelijke programma’s.