Contact

De praktijk is geopend op maandag tot en met donderdag van 9.00 – 17.00 uur. Het adres is

Reijer Keijserstraat 1A
1791 AX Den Burg
tel. 06-53325112

Als u zich wilt aanmelden kunt u mij op maandag tot en met donderdag rechtstreeks telefonisch bereiken tussen 12.00 en 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken, dan bel ik u terug.

De wachttijd voor het eerste gesprek (intake) is momenteel 9 weken, maar in de wachttijd kunt u, als u dat wilt, wel alvast aan de slag met het wachtlijstprogramma van het e-health platform Therapieland. Dit programma kan u helpen bij het vergroten van uw veerkracht en vormt tevens een voorbereiding op het eerste gesprek. Bij de telefonische aanmelding krijgt u dit programma aangeboden.

De behandeling volgt aansluitend op de intake, zonder verdere wachttijd. Deze wachttijd geldt ongeacht de aandoening en ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.  (De informatie over de wachttijd is voor het laatst geactualiseerd op 2 januari 2020).

Wanneer u deze wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met mij opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wachtkamer praktijkruimte