Coachingsgesprekken

Het leven is vaak druk en gaat zo snel, dat je nauwelijks aan bezinning toekomt, terwijl je steeds weer voor veranderingen en keuzes komt te staan. Als u begeleiding wilt bij het nadenken over uw doelen en over hoe u die kunt bereiken, of bij reflectie op uw leven of op uw werk, biedt mijn praktijk coachingsgesprekken. Ook bij “trage levensvragen”, dat wil zeggen  vragen die verbonden zijn met ervaringen van eindigheid, oncontroleerbaarheid en onmacht, kunnen coachingsgesprekken u verder helpen. Coaching is te zien als een gezamenlijke zoektocht om meer inzicht te krijgen in je functioneren en je mogelijkheden.