Algemeen

Praktijk voor Psychologie Olthof is vanaf 1-1-2023 gesloten
De Praktijk voor Psychologie is gesloten in verband met mijn pensionering. Voor psychische gezondheidszorg verwijs ik u naar uw huisarts of zorgverzekeraar. Die kunnen u verwijzen naar de juiste (GGZ-)specialist.

Er bestaat nog wel de mogelijkheid tot een individueel gesprek in de vorm van Single session-gesprekken. Deze gesprekken vallen buiten de gezondheidszorg en dient u dus zelf te betalen. Informatie hier over vindt u op yolantheolthof.nl