Opbouw van de behandeling

Het eerste gesprek – de intake

Tijdens het eerste gesprek bespreken we wat uw klachten én wat uw doelen zijn. Als we helder in beeld hebben waar u aan wilt werken, kijken we naar de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de vorm die het beste bij u past.
 
 
Een goede match
 
Het eerste gesprek is vaak ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat het zorgaanbod van mijn praktijk toch niet bij u past. U heeft bijvoorbeeld klachten die ik niet goed kan behandelen of er is geen ‘klik’ tussen ons. Een goede match is heel belangrijk. Daarom vraag ik aan het einde van het eerste gesprek of u ervoor voelt een nieuwe afspraak te maken en bespreken we in het begin van de tweede sessie hoe u het eerste gesprek en de match tussen ons hebt ervaren.  Hebt u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreken we de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, bespreken we dit.
 
 
Behandelplan en behandeling
 
Een behandeling bestaat uit een beperkt aantal gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten. In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen (zie hier voor nadere informatie over behandelmethoden). We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen. U krijgt informatie en (eventueel e-health-) opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kunt, zodat u ook tussen de gesprekken door blijft werken aan uw behandeldoelen. In het volgende gesprek krijgt u dan feedback op de opdrachten.
 
 
Betrokken omgeving
 
Wilt u een naaste (partner, familie, vriend, vriendin) meenemen naar een gesprek? Dat kan. We bespreken dat dan van tevoren en nodigen hem of haar uit voor een volgend gesprek. Vaak zal ik deze mogelijkheid ook zelf aan u voorleggen. Voor informatie, tips, inspiratie en steun kunnen naasten ook veel hebben aan de informatie op deze site.
 
 
Evaluatiemomenten
 
Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling zinvol? Soms gebruiken we daarvoor korte lijsten met vragen over uw klachten en uw ervaringen. Uiteraard ga ik zorgvuldig om met uw gegevens, u leest hierover meer in de privacyverklaring van de praktijk.
 
 
Afronding en nazorg
 
Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat later bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen of wanneer zwaardere zorg nodig is. In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. We gaan na of u het ‘recept’ kent voor wat te doen als de klachten terugkomen. Ook krijgt u toegang tot een e-health terugvalmodule en houdt u toegang tot de eerder gebruikte e-health modules.