Vergoede en niet-vergoede zorg

De behandeling van bepaalde psychische aandoeningen wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De minister heeft een lijst opgesteld met aandoeningen waarvan de behandeling wordt vergoed. Voorbeelden zijn depressie, angststoornis en posttraumatische stress-stoornis, maar bijvoorbeeld relatie- en werkproblemen staan niet op deze lijst. Om voor een vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Of er sprake is van vergoede GB-GGZ zorg wordt bepaald door de huisarts en de psycholoog samen. De huisarts stelt een voorlopige diagnose en verwijst u op grond daarvan naar de psycholoog. Die zal eerst een intake met u doen. De intake bestaat uit één of twee gesprekken en soms zult u één of meer vragenlijsten meekrijgen om te beantwoorden. De intake wordt in elk geval vergoed, ongeacht de uiteindelijke diagnose.

Als de voorlopige diagnose van de huisarts wordt bevestigd, hangt het van de ernst van de problematiek (ofwel de zorgzwaarte) af welk type behandeling u krijgt. Er zijn drie typen, namelijk kort (gemiddeld 5 gesprekken), middel (gemiddeld 8 gesprekken) of intensief (gemiddeld 12 gesprekken). Al deze soorten behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket, ongeacht hoe intensief of hoe lang de behandeling is. Het maakt ook niet uit hoeveel gesprekken u precies krijgt, de vergoeding is altijd per behandeling.

Het maakt voor de vergoeding niet uit waar u verzekerd bent. Mijn praktijk heeft in 2020 een contract met alle verzekeraars. Wel kan de behandeling ten koste gaan van uw eigen risico. In 2020 bedraagt het eigen risico € 385 (of hoger als u dat zo hebt afgesproken met uw zorgverzekeraar).

Als er geen sprake is van een diagnose die recht geeft op uit het basispakket vergoede GB-GGZ zorg, komt u mogelijk in aanmerking voor niet vergoede zorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij mijn praktijk. Voorbeelden zijn problemen rond een echtscheiding en moeilijkheden op uw werk of met uw studie. Soms wordt de behandeling van dergelijke klachten overigens wel vergoed vanuit een aanvullend pakket in uw zorgverzekering. Bij problemen op het werk draagt de werkgever soms ook bij aan de kosten. In dat geval maken we vooraf een offerte die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan uw werkgever of uitkerende instantie. Is dat allemaal niet het geval dan zult u de behandeling zelf moeten betalen. Informatie over de kosten staat onder tarieven psychologische hulp.