Tarieven psychologische hulp

Veel aandoeningen die in de praktijk worden behandeld vallen onder het basispakket van de zorgverzekering. Die behandelingen hoeft u dus niet zelf te betalen, maar ze kunnen wel ten koste gaan van uw eigen risico. In 2021 bedraagt het eigen risico € 385 (of hoger als u dat zo hebt afgesproken met uw zorgverzekeraar). De tarieven die aan verzekeraars in rekening worden gebracht vindt u onderaan deze pagina. Het tarief voor de behandeling van aandoeningen die niet zijn opgenomen in het basispakket (niet verzekerde zorg of OVP) en voor degenen die hun behandeling zelf betalen, staat hieronder. Dit tarief geldt per consult van 60 minuten (45 minuten gesprek en 15 minuten verslaglegging en administratie):

Individueel consult € 90

Verder kunnen voor niet tijdig (minimaal 24u van te voren) afgezegde afspraken ‘no show’ tarieven in rekening worden gebracht. Voor de eerste keer is dat € 25, daarna € 40.

Hieronder staan de tarieven die maximaal aan zorgverzekeraars in rekening kunnen worden gebracht. Deze maxima zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven die de praktijk uiteindelijk aan uw zorgverzekeraar in rekening brengt kunnen door afspraken met de verzekeraar lager uitvallen.

Type behandeling Bedrag
Kort €  522,13
Middel €  885,01
Intensief € 1434,96
Onvolledig behandeltraject €  228,04