Algemeen

Corona update 16-3-2020
De praktijk blijft geopend maar om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus te verkleinen, zullen de gesprekken alleen nog telefonisch of via een internetverbinding worden gehouden. Voor sommige behandelingen is dit niet mogelijk en die worden uitgesteld totdat vis-à-vis gesprekken op de praktijk weer verantwoord zijn. Wie al een afspraak heeft wordt gebeld om te overleggen wat de beste optie is.

 

Welkom op de site van de Praktijk voor Psychologie Olthof van Yolanthe Olthof. In deze praktijk wordt psychologische hulp geboden aan volwassenen met psychische en psycho-somatische klachten. Veel mensen hebben wel eens klachten van psychische aard, zoals angst of een somber gevoel. Ook lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn of slaapproblemen, kunnen een psychische achtergrond hebben. Meestal lost u deze problemen zelf op of praat u er over met mensen in uw naaste omgeving zoals uw partner, een familielid of een vriend of vriendin. Soms gaat dat echter niet, of is zo’n gesprek niet voldoende en hebt u er behoefte aan om met een deskundige te praten. Soms kunt u daarvoor bij uw huisarts terecht, maar vaak zal die u verwijzen naar een psycholoog. De psycholoog probeert snel een duidelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand is en geeft vervolgens psychologische hulp. Deze hulp kan bestaan uit advies, begeleiding, of behandeling.

De hulp die wordt verleend is kortdurend en gericht op de huidige klachten. Kenmerkend voor de verleende hulp is verder dat er geen lange wachttijden zijn, dat u niet ver hoeft te reizen, dat de hulpverlener persoonlijk aanspreekbaar is en dat er een nauwe samenwerking is met de huisartsen.

De behandeling van sommige klachten valt onder wat de overheid heeft aangeduid als basisgeneralistische geestelijke gezondheidszorg (BG-GGZ). De kosten daarvan worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De behandeling van andere soorten psychische problemen wordt niet vergoed vanuit het basispakket, maar soms wel vanuit een aanvullend pakket. Is dat niet het geval, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Meer informatie staat onder het kopje vergoedingen.